Lenovo Backplanes

Showing all 6 results

 • Lenovo Thinksystem SR630 V2/SR645 8×2.5′ SAS/SATA Backplane Kit

  Lenovo Thinksystem SR630 V2/SR645 8×2.5′ SAS/SATA Backplane Kit

  Manufacturers Warranty: 1 Year

  $259
  In stock
 • Lenovo Thinksystem SR630 V2/SR645 x16/x16 PCIe G4 Riser1 LP+LP Option KitLENOVO ThinkSystem SR630 V2/SR645 x16/x16 PCIe G4 Riser1 LP+LP Option Kit

  Lenovo Thinksystem SR630 V2/SR645 x16/x16 PCIe G4 Riser1 LP+LP Option KitLENOVO ThinkSystem SR630 V2/SR645 x16/x16 PCIe G4 Riser1 LP+LP Option Kit

  Manufacturers Warranty: 1 Year

  $152
  In stock
 • Lenovo Thinksystem SR645 8×2.5′ SAS/SATA Backplane Cable Kit

  Lenovo Thinksystem SR645 8×2.5′ SAS/SATA Backplane Cable Kit

  Manufacturers Warranty: 1 Year

  $421
  In stock
 • Lenovo Thinksystem ST250 2.5′ SATA/SAS 8-Bay Backplane Kit

  Lenovo Thinksystem ST250 2.5′ SATA/SAS 8-Bay Backplane Kit

  Manufacturers Warranty: 1 Year

  $302
  In stock
 • Lenovo Thinksystem ST250 3.5′ SATA/SAS 4-Bay Backplane Kit

  Lenovo Thinksystem ST250 3.5′ SATA/SAS 4-Bay Backplane Kit

  Manufacturers Warranty: 1 Year

  $263
  In stock
 • Lenovo Thinksystem ST550 2.5′ SATA/SAS 4-Bay Backplane kit (media bay conversion kit)

  Lenovo Thinksystem ST550 2.5′ SATA/SAS 4-Bay Backplane kit (media bay conversion kit)

  Manufacturers Warranty: 1 Year

  $195
  In stock